لوله

null

لوله

لوله همان ورق است که دو عرض آن به هم متصل شده است.

اگر اتصال به روش جوشکاری باشد به آن لوله درز دار گفته می شود.

اگر به صورت ذوبی و قالبی تولید شود و درز جوشی در آن وجود نداشته باشد به آن مانیسمان گفته می شود.

لوله ها انواع مختلفی دارند از قبیل لوله گالوانیزه (سفید) ، روغنی (گازی) ، آلیاژی (آتش خوار) ، آهنی (داربستی) ، استیل و ….